wtorek, 16 sierpnia 2011

czwartek, 4 sierpnia 2011

ranking witrynmiejsce 6
tarcza strzelnicza + spójność kolorystycznamiejsce 5
gumowa rękawica z królewską prezencjąmiejsce 4
skarpety. Jeszcze - 60% ale warto poczekać będzie lepiejmiejsce 3
oczekiwany wizerunek klienta. Po spożyciu.miejsce 2
precyzja w wypychaniu i upychaniumiejsce 1
(należy oglądać na stojąco, w tle puszczając krótki utwór na trąbce, rogu lub innym blaszanym instrumencie dętym bezwentylowym, celem uzyskania podniosłego nastroju)

prezentacja produktu razem z klientem