środa, 23 listopada 2011

"Jesteśmy wierni robotniczej tradycji!"


"Wszyscy jesteśmy za Polskę odpowiedzialni!"

"Nie ma demokracji bez świadomej aktywności mas pracujących!"

"Chwała ludziom dobrej roboty!
"