czwartek, 28 sierpnia 2014

Elektrownia Jądrowa Dukovany (cz. Jaderná elektrárna Dukovany)


jedna z dwóch elektrowni atomowych w CzechachElektrownia atomowa w Dukovanach zaspokaja 20 procent zapotrzebowania na prąd w Czechach. Rocznie dostarcza 13 TWh energii elektrycznej.